De verplichte wedstrijddeelname

Dit artikel is van belang voor de leden (sportschutters) die in het bezit zijn van een wapenverlof!!
Heb je de SCHIETSPORT van oktober 2017 – pagina 2 en 3 gelezen?? [spu popup=”39″]Lees het hier[/spu]

Als certificeringseis is opgenomen dat een schietvereniging aan haar leden een interne competitie aanbied. Aan één van de interne wedstrijden moet vijf (5) keer deelgenomen worden.
Elk lid met een waperverlof moet in tenminste één discipline tenminste vijf (5) wedstrijden schieten.

Je hebt twaalf (12) maanden per jaar om aan deze verplichting te voldoen!
Vijf wedstrijden zou dan geen probleem mogen zijn, gelet op de mogelijkheden om te schieten bij onze vereniging.

Zijn er uitzonderingen?? JA !!
Als een schutter (met verlof) – die lid is van meerdere bij de KNSA aangesloten verenigingen – kan aantonen dat hij of zij bij een andere vereniging aan zijn verplichtingen heeft voldaan en een door die vereniging afgegeven verklaring overlegt, hoeft dit niet nogmaals bij SVGR te doen.
Andersom geldt hetzelfde. Als een lid bij SVGR aan zijn verplichte deelname heeft voldaan, zal het bestuur van SVGR een verklaring afgeven.
Schutters die per jaar 3 of meer ranking wedstrijden schieten hoeven ook niet aan de verplichting van vijf interne wedstrijden te voldoen.

Hoe kan je zien hoeveel wedstrijden je hebt geschoten? Op deze website kan je de uitslagen van de interne competitie vinden onder: Wedstrijden en uitslagen > Interne Competitie.

Heb je nog vragen, kom even praten!

Niet voldoen aan de verplichtingen kan verstrekkende gevolgen hebben voor ALLE leden van SVGR, waardoor we de sport niet meer kunnen bedrijven zoals we gewend zijn. Dat willen we als bestuur voorkomen. Dit betekent wel dat we maatregelen moeten nemen om de vereniging te beschermen. Ook als dat betekent dat we het lidmaatschap van leden die niet aan deze eis voldoen moeten beëindigen.

Het bestuur van SV Gilze-Rijen,