Wapengebruik

Verenigingswapens

Leden die geen “Verlof tot het voorhanden hebben van (schiet)wapens” bezitten kunnen onder begeleiding gebruik maken van de verenigingswapens. Hierbij is wel de opbouwregeling van toepassing als hieronder beschreven. De verenigingswapens mogen alleen worden gebruikt nadat u als lid bent ingeschreven en na gebleken geschiktheid. Voor gebruik van verenigingwapens worden geen kosten in rekening gebracht.

Opbouwregeling

De Minister heeft in de Circulaire Wapens en Munitie (CWM) een differentiatie in wapentypes, al naar gelang de ervaring van sportschutters, opgenomen. Deze differentiatie heeft niet slechts betrekking op wapens waarvoor een verlof mag worden afgegeven, maar ook voor het gebruik van verenigingswapens of wapens van medeschutters. De door de Minister aangegeven differentiatie kent drie fasen:

Fase 1: 
Sportschutters die korter dan één (1) jaar in het bezit van een KNSA-licentie zijn mogen de schietsport beoefenen met vuurwapens die geschikt zijn voor Olympische disciplines, disciplines van de ISSF en de disciplines van de MLAIC. Sportschutters die na minimaal één (1) jaar een eerste verlof aanvragen, komen uitsluitend voor vuurwapens in aanmerking die geschikt zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.

Deze wapens moeten dus geschikt zijn voor de beoefening van Olympische disciplines; die discipline behoeft niet per se beoefend te worden. Er kan dus ook verlof worden aangevraagd en disciplines kunnen worden beoefend, zoals Meesterkaart Licht, Klein Kaliber Geweer 12 meter, KKG 100 meter, Klein Kaliber Karabijn (enkelschots), Standaard Pistool, Meesterkaart KKP, Kleiduivenparcours, Sporting Skeet, Sporting Trap, enzovoorts.

Voor geweren en karabijnen geldt dat zij niet semi-automatisch kunnen vuren. Meerschots kleinkaliber-geweren en -karabijnen door middel van een magazijn, zijn toegestaan, voor zover er geen sprake is van een zelfladende functie. Vanzelfsprekend dienen de wapens ook te voldoen aan de eisen van het KNSA Schiet- en wedstrijdreglement.

Voor hagelgeweren ten behoeve van het Kleiduivenschieten geldt: alle dubbelloops hagelgeweren “side by side” of “over and under”, met een maximaal toegestaan kaliber 12, zijn toegestaan. Enkelloops, semi-automatische of pump-action-geweren zijn niet toegestaan.

Wanneer een sportschutter na minimaal twee (2) jaar lidmaatschap een eerste verlof aanvraagt komen ook vuurwapens in aanmerking die passen in de ISSF- of MLAIC-disciplines. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens.

Fase 2:

Bij de eerste verlenging van een verlof, mag verlof worden aangevraagd niet alleen voor wapens die zijn toegelaten bij Olympische disciplines maar tevens voor wapens die zijn toegelaten binnen de disciplines van de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Historische-Wapensdisciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC). Dat zijn dus grootkaliber-pistolen en -revolvers, met een maximum kaliber van 9,65 mm (zoals bijvoorbeeld een Glock model 17, 19, 34, een CZ model 75B kaliber 9 mm Luger, een Tanfoglio Match kaliber 9 mm, een revolver Smith & Wesson model 686+ kaliber 38 Special), zolang de looplengte maar niet meer is dan 153 mm. Voor grootkaliber-geweren geldt dat deze zijn toegestaan in enkelschots uitvoering, niet zijnde semi-automatisch. Meerschots geweren met magazijn zijn toegestaan, maar geen magazijnen met zelfladende functie. Voor historische wapens geldt datalle wapens die zijn toegestaan binnen de door de KNSA c.q. de MLAIC gereglementeerde disciplines, zijn toegestaan.

Voor de beoefening met verenigingswapens geldt dat na één jaar KNSA-licentie alle typen wapens mogen worden gebruikt, dus ook geweren in de semi-automatische uitvoering en wapens die passen binnen de door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines. Dit geldt alleen voor het gebruik van verenigingsvuurwapens binnen de vereniging. Voor het gebruik buiten de vereniging (bijvoorbeeld tijdens wedstrijden) geldt dat alleen gebruik gemaakt mag worden van wapens die bij de eerste verlofverlenging op een verlof mogen worden bijschreven (dus Olympisch, ISSF en MLAIC).

Fase 3:

Bij de tweede verlenging van een verlof, is de aanvraag van een verlof toegestaan in alle andere overige door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines. Dat betekent dat wapens in semi-automatische uitvoering voor de disciplines Militair Pistool, Militair Geweer, Dynamic Service Rifle, NPSA Geweer & Pistool, Action Shooting, .30M1, zijn toegestaan wanneer deze voldoen aan de desbetreffende regelgeving. Voor pistolen en revolvers betekent dit dat ook kalibers boven de 9,65 mm, zoals de .45 ACP, zijn toegestaan en ook militaire geweren in semi-automatische uitvoering en ook afgeleiden van militaire geweren in kleinkaliber-uitvoering zijn toegestaan. Voor de disciplines van de APS en de NPSA die zijn erkend door de KNSA, te weten Dynamic Service Rifle en NPSA Geweer & Pistool, zijn ook geweren toegestaan die gebruik maken van pistoolmunitie.

Al sinds enige tijd is door de KNSA op haar website een overzicht gepubliceerd van alle KNSA-gereglementeerde disciplines. In dat overzicht zijn de belangrijkste sporttechnische en wapentechnische eigenschappen opgenomen, zoals trekkerdruk, de kalibers, gewichten, afmetingen, enzovoorts. In datzelfde overzicht is nu ook gemerkt welke disciplines binnen welke fase zijn toegestaan.