Privacy Verklaring

Bezoek van de website

Wanneer je de ‘Front end’ bezoekt van SV Gilze-Rijen worden geen tracking cookies of marketing cookies geplaatst. We maken geen gebruik van Google Analytics of andere diensten om het gebruik van deze website te analyseren. Er worden, afhankelijk van de instellingen van je browser, één of twee sessie-cookies geplaatst voor een goede werking van de website.

E-mailen naar SV Gilze-Rijen

Wanneer je een e-mail stuurt naar één van de e-mailadressen van SV Gilze-Rijen wordt de e-mail en de informatie in deze e-mail opgeslagen en ten minste 3 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens

Op de website van SV Gilze-Rijen worden geen persoonlijke gegevens weergegeven tenzij daarvoor toestemming is verleend door de persoon/personen waarvan de gegevens geplaatst zijn. Het zal in deze gevallen dan gaan om het plaatsen van de voornaam/voornamen en achternaam/achternamen en scores van leden/personen die deelnemen aan door SV Gilze-Rijen georganiseerde Zwitsers Veldschieten wedstrijd in November.

Visiting the website

When you visit this website, no tracking cookies or marketing cookies will be placed. We do not use the services of Google Analytics or any other provider to analyze the use of this website. Depending on de settings of your browser, one or two session cookies will be places to guarantee the correct working of the website.

Sending e-mails to SV Gilze-Rijen

When you send an e-mail to one of the e-mail addresses of SV Gilze-Rijen, this e-mail and its content will be stored and saved for at least 3 years.

Personal data

On the website of SV Gilze-Rijen no personal information will be placed unless permission has been granted bij the person/persons of whom the information has been placed on the website. In most cases this will involve the mentioning of the first names, last names and scores of participants of The Swiss Field Match, organised by SV Gilze-Rijen in November of each year.