Pistool Disciplines

Kies

KLEIN KALIBER PISTOOL (10 meter)

De wedstrijd klein kaliber pistool wordt verschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10” slechts een diameter heeft van 11.5 mm en de “1” een diameter heeft van 155.5 mm.
Bij SV Gilze-Rijen schieten we 15 schoten per wedstrijdkaart. Proefschoten zijn vrij en worden verschoten op een aparte kaart.

De afstand waarop geschoten wordt is 10 meter. Je schiet enkelhandig en je staat vrij, d.w.z. je leunt niet tegen de wanden van het schietpunt of tegen de tafel.

De discipline Klein kaliber Pistool wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm).

naar boven

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR (25 meter)

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 meter. Bij SV Gilze-Rijen schieten we 15 schoten per wedstrijdkaart. Proefschoten zijn vrij en worden verschoten op een aparte kaart.

De afstand waarop geschoten wordt is 25 meter. Je schiet enkelhandig en je staat vrij, d.w.z. je leunt niet tegen de wanden van het schietpunt of tegen de tafel.

De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 5,6 mm (.22).
De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38).

naar boven

Militair Pistool – klein kaliber en groot kaliber (alléén op de laatste maandag van de maand)

Deze discipline wordt verschoten met:

  • klein kaliber wedstrijd – kaliber .22
  • groot kaliber wedstrijd – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

Stagebeschrijving:

  • één serie van zes schoten, op één doel, staand, op 25 meter in 3 minuten
  • één serie van zes schoten, op één doel, staand, op 20 meter in 15 seconden
  • één serie van zes schoten, op twee doelen (3 schoten per doel), knielend, op 20 meter in 12 seconden
  • één serie van zes schoten, op drie doelen (2 schoten per doel), staand, op 15 meter in 9 seconden

Er is geen proefserie en er wordt tussen de stages niet geteld/afgeplakt

De bijbehorende schietschijf is: 3201/60 en 3201 zie hieronder

Schijven voor Militair Pistool en Service Pistol wedstrijden

Stagebeschrijving:

ad1. Serie 1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet je zes schoten uitsluitend op één schijf in de toegewezen tijd van 3 minuten. De houding is staand, enkelhandig. Bij telling mogen er niet meer dan zes gaten in de schijf zitten. Zijn het er meer dan zes dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad2. Serie 2. Vanaf de 20 meter lijn verschiet je weer zes schoten op één schijf. Hier heb je 15 seconden de tijd voor. De houding is staand, enkelhandig. Bij telling mogen er weer niet meer dan zes gaten in de schijf zitten. Zijn het er meer dan zes dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. Serie 3. Je blijft op de 20 meter lijn. Je verschiet weer zes schoten, maar nu op twee schijven, drie per schijf. Hier heb je 12 seconden de tijd voor. De houding is knielend, enkelhandig. Met de vrije hand mag niet gesteund worden. Bij telling mogen er weer niet meer dan zes gaten in de twee schijven zitten, drie per schijf. Zitten er in één schijf meer dan drie gaten, dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad4. Serie 4. Nu loop je naar de 15 mtr. lijn waar je negen seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen op drie schijven. Denk erom op ieder schijf twee schoten. De houding is staand, enkelhandig. Bij telling mogen er nu niet meer dan zes gaten in de drie schijven zitten, twee per schijf. Zitten er in één schijf meer dan twee gaten, dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

Het eerste fluitsignaal is het begin van de tijd en het begin van het tweede fluitsignaal is het einde van de tijd. Schoten voor het eerste fluitsignaal of na het tweede fluitsignaal gelost worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.

Regels met betrekking tot de wapens:

Toegestaan zijn alle originele dienstwapens (militair en politie).

Handvuurwapens, ingericht voor het verschieten van centraalvuurmunitie, zijn toegestaan met een kaliber van 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459) met een maximale looplengte van 6 inch (152,4 mm).

Alleen open vizieren inclusief fiber optiek zijn toegestaan; kijkers, lasers “ook uitschakelbaar”, spiegel-vizieren en optische richtmiddelen zijn verboden.

Handvuurwapens dienen verder te voldoen aan de volgende specificaties:

Mondingsremmen of andere soortgelijk werkende middelen zijn niet toegestaan.

Balanceer- en loopgewichten, een vooruit geplaatste duimrust of een op het frame aangebrachte duimrust (tweede hand), evenals alle losse hulpmiddelen zoals trekkerschoen – al dan niet verbreed -, verbrede hamer e.d. zijn niet toegestaan.

De korrel mag niet voor de loopmonding zijn aangebracht en de keep mag niet zijn aangebracht achter het meest naar achter liggende gedeelte van het mechanisme van het wapen.

De trekkerdruk moet minstens 1360 gram bedragen.

De greep mag niet verstelbaar zijn en een vaste of verstelbare palmsteun is niet toegestaan. De greep mag niet breder zijn dan 44 mm.

Het achterste deel van de greep dat rust op de bovenkant van de hand tussen duim en wijsvinger mag niet langer zijn dan 30 mm. De afstand wordt gemeten vanaf de rechte hoek op de verlengde hartlijn van de loop tussen de punten A en B van de afbeelding, zoals opgenomen in de ISSF Pistol Rules.

Pistolen mogen niet uitsluitend ingericht zijn voor het verschieten van wadcuttermunitie.

Het gebruik van een hulzenvanger is niet toegestaan.

naar boven

Service Pistol – klein kaliber en groot kaliber (alléén op de laatste maandag van de maand)

Deze discipline wordt verschoten met:

  • klein kaliber wedstrijd – kaliber .22
  • groot kaliber wedstrijd – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

De bijbehorende schietschijf is: 3201/60 en 3201 zie hieronder

Schijven voor Militair Pistool en Service Pistol wedstrijden

Service pistol is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om enkelhandig of tweehandig te schieten.

Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders).

Proefschoten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt dus ook.

Het verloop van de wedstrijd:

Stage:    Afstand:             schoten:                   Welke schijf:               tijd:                                   houding:

1             25 mtr.                6                           linker schijf                 15 sec.                             staand

2             20 mtr.                3 + 3                     beide schijven              10 sec.                            staand

3             15 mtr.                2 + 2 + 2               rechter schijf                3 + 3 + 3 sec.                  staand

4             10 mtr.                3 + 3                     beide schijven              6 sec.                              staand

Stagebeschrijving:

ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet je zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loop je, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn. Er worden geen schijven geplakt; je kan jouw score dus niet gaan bekijken. Dit laatste geldt voor elke stage.

ad2. Hier heb je 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen. Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. je loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat je de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijg je de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijg je drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.

ad4. Nu loop je naar de 10 mtr. lijn waar je zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen. Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.

Het eerste fluitsignaal is het begin van de tijd en het begin van het tweede fluitsignaal is het einde van de tijd. Schoten voor het eerste fluitsignaal of na het tweede fluitsignaal gelost worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.

naar boven