Zwitsers Veldschieten

Zwitsers Veldschieten in Brabant

 Zaterdag 23 en zondag 24 november 2024

Inschrijving is open en kan HIER

Het bestuur en de leden van Schietvereniging Gilze-Rijen organiseren sinds 1991 jaarlijks, met enorm succes, de wedstrijd Zwitsers Veldschieten.

Deze wedstrijd is gebaseerd op een sinds 1899 bestaande wedstrijd, waarbij de Zwitsers massaal de geoefendheid met hun persoonlijke wapens demonstreren.

Deze open wedstrijd is bedoeld voor schutters met wapens die als algemene bewapening aan leger en politie zijn uitgegeven.

Sportuitvoeringen, omgebouwde wapens alsmede wapens met optische richtmiddelen zijn NIET toegestaan.

Oorkonde

SCHIETPROGRAMMA GEWEER

WAPENS

Toegestaan voor dit onderdeel zijn alle veteranen- en militaire geweren in onveranderde staat. Het gebruik van originele, aan twee punten bevestigde draagriem (géén sportschietriem) is toegestaan.
Sportwapens, optische richtmiddelen en ringkorrels zijn niet toegestaan!

Uitzondering: K31 met diopter, merk W+F Bern, met bijbehorende korreltunnel en paalkorrel en de HK SL mits voorzien van G-3 vizierring.

Jacht-, gaten- en sportkolven zijn niet toegestaan

Wapenkeuring zal plaatsvinden op de schietpunten.

AFSTAND

Er zal uitsluitend worden geschoten op de 100 meter.

SCHIETHOUDING

Liggend, wapen opgelegd op een (zand)zak dan wel op een steun (aanwezig op het schietpunt). Bij wapens met originele klappoten mogen deze klappoten worden gebruikt.

Let op: later aangebouwde, niet origineel bij het wapen behorende poten mogen niet worden gebruikt. Bij de PE 90 dus ook geen verstelbare poten (ook geen ‘Harris’-typen).

Let op: uw wapen kan bij deze houding ook anders afkomen! Schiet het wapen daarom in overeenstemming met de door u te kiezen houding. De kolf mag enkel geschouderd worden, dus niet op de grond afsteunen.

AANTAL SCHOTEN

18 schoten. Er vinden geen proefschoten plaats.

Alle schoten worden op één schijf geschoten.

Maximaal te behalen punten : (18 x 4=) 72 punten

SCHIJF

Veldschijf B-4 (aangepast voor gebruik op 100 meter).

GEBRUIK VAN EEN BAANKIJKER

Een baankijker (zelf meenemen) mag alleen gebruikt worden tijdens de eerste serie, na elk schot. Totaaltijd blijft 6 minuten! Daarna is het gebruik van een baankijker NIET meer toegestaan. Voor schade aan wapens, verlies of diefstal van (baan)kijkers neemt het bestuur van SV Gilze-Rijen geen enkele verantwoordelijkheid.

COACHING

Coachen door medeschutters is niet toegestaan, daar dit als storend door anderen wordt ervaren.

VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Serie 1: 6 schoten – tijd: max.6 minuten

Serie 2: 2 x 3 schoten – tijd: 1 minuut / 3 schoten

Serie 3: 6 schoten – tijd: 1 minuut

STORINGEN / BIJZONDERHEDEN

Wapen- en/of munitiestoringen worden niet erkend, tenzij bij aantoonbare breuk van een wapenonderdeel.

Geen eigen wapen? Een leenwapen is te verkrijgen op het schietpunt, dit dient men vooraf (bij inschrijving) te melden zodat er met de indeling rekening kan worden gehouden.

Kosten voor gebruik van een leenwapen € 13, inclusief fabrieksmunitie (exclusief inschrijfgeld).

Indien in de eerste serie meer dan 6 schoten worden afgevuurd, volgt onherroepelijk diskwalificatie!!!

PRIJZEN

De schutter die 57 of meer punten schiet, dan wel 18 treffers in het visueel heeft, ontvangt een fraaie, speciaal in Zwitserland vervaardigde herinneringsmedaille. Vanaf 55 punten ontvangt men een ere-certificaat. Voor veteranen (geboortejaar tussen 1953 en 1962) is de limiet voor een medaille 55 punten en voor junioren (geboortejaar tussen 2002 en 2005) is deze limiet eveneens 55 punten (resp. 53 punten voor de erekaart). Voor seniorveteranen (geboren in 1952 of eerder) en jeugd (2006 – 2012) gelden voor de krans en de erekaart resp. 54 en 52 punten als ondergrens.

HERKANSING

Herkansing na een teleurstellend schietresultaat is niet mogelijk.

SCHIETPROGRAMMA PISTOOL

WAPENS

Toegestaan voor dit onderdeel zijn alle originele dienstwapens overeenkomstig militair pistoolreglement van SV Gilze-Rijen. Sportuitvoeringen en compensators zijn niet toegestaan.

MUNITIE

Wadcuttermunitie is niet toegestaan.

AFSTANDEN

Er zal uitsluitend worden geschoten op 25 meter (op de pistoolbaan).

SCHIETHOUDING

Staand, vrije hand of tweehandig.

AANTAL SCHOTEN

18 schoten. Er vinden géén proefschoten plaats.

Alle schoten worden op één schijf geschoten.

Maximaal te behalen punten in deze serie: (18 x 10 =) 180 punten.

SCHIJF

Silhouetschijf militair pistool.

GEBRUIK VAN EEN BAANKIJKER

Een baankijker (zelf meenemen) mag alleen gebruikt worden tijdens de eerste serie. Daarna is het gebruik van een baankijker NIET meer toegestaan. Voor schade aan wapens, verlies of diefstal van (baan)kijkers neemt het bestuur van SV Gilze-Rijen geen enkele verantwoordelijkheid.

COACHING

Coachen door medeschutters is niet toegestaan, daar dit als storend door anderen wordt ervaren.

VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Serie 1: 3 x 1 schot – 20 seconden per schot

Serie 2: 5 schoten – tijd 50 seconden

Serie 3: 5 schoten – tijd 40 seconden

Serie 4: 5 schoten – tijd 30 seconden.

STORINGEN / BIJZONDERHEDEN

Wapen- en/of munitiestoringen worden niet erkend, tenzij bij aantoonbare breuk van een wapenonderdeel. Storingen worden aanzienlijk verminderd met originele fabrieksmunitie. Andere munitie is tijdens de wedstrijd in uitleenwapens van de SVGR niet toegestaan.

Geen eigen wapen? Een leenwapen is te verkrijgen op het schietpunt, dit dient men vooraf (bij inschrijving) te melden zodat er met de indeling rekening kan worden gehouden. Kosten voor gebruik van een leenwapen € 10,- inclusief fabrieksmunitie (exclusief inschrijfgeld).

Indien in enige serie meer patronen worden afgevuurd dan aangegeven, volgt onherroepelijk Diskwalificatie!!

PRIJZEN

De schutter die 159 of meer punten schiet, ontvangt een fraaie, speciaal in Zwitserland vervaardigde herinneringsmedaille. Vanaf 153 punten ontvangt men een ere-certificaat. Voor veteranen (geboortejaar tussen 1953 en 1962) is de limiet voor een medaille 156 punten en voor junioren (geboortejaar tussen 2002 en 2005) is deze limiet eveneens 156 punten (resp. 150 punten voor de erekaart). Voor seniorveteranen (geboren in 1952 of eerder) en jeugd (2006 – 2012) gelden voor de krans en de erekaart resp. 154 en 148 punten als ondergrens.

HERKANSING

Herkansing na een teleurstellend schietresultaat is niet mogelijk.

Datum

23 - 24 nov 2024

Tijd

09:00 - 17:00