Verlenging van jouw verlof

Verlenging van jouw verlof

Het bestuur van SV Gilze-Rijen wil al haar leden met een verlof erop wijzen dat niet alle afdelingen Korpscheftaken (nog) brieven sturen naar de verlofhouders met daarin een uitnodiging voor het verlengen van het verlof.

Politie Zeeland-West-Brabant stuurt geen uitnodigingen meer.

Iedere verlofhouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige verlenging van zijn/haar verlof.

Laat je jouw verlof verlopen dan ben je in overtreding.

Laat je niet verrassen en zorg dat jouw verlof minimaal twee weken vóór de verlengingsdatum verlengd is!